:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีวันยุทธหัตถี
 
 
 
รายละเอียด : นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ อาคารกิจกรรม ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 18 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562