:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีวันครู ประจำปี 2562
 
 
 
รายละเอียด : นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 16 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562