:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบัน
 
 
 
รายละเอียด : ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมคณะ สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการสถาบัน และเยี่ยมชม อาคารสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
 
ลงวันที่ : 2 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562