:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมพัฒนาศักยภาพนักเรียนนักศึกษา ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561