:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการสถาบัน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 
ลงวันที่ : 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561