:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : งานเวทีประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมงานเวทีประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561