:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560
 
 
 
รายละเอียด : นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และครูอาจารย์ แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 (วันซ้อมใหญ่)
 
ลงวันที่ : 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561