:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ซ้อมย่อย) เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
 
ลงวันที่ : 22 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561