ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  พิธีลงนามความร่วมมือพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระหว่างสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กับ บริษัท กสท โทรคมน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มหอการค้าภาคกลาง
  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษากลุ่มหอการค้าภาคกลางเพื่อส..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร ระยะที่ 3
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรมเทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ด้านการคิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2562
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตหลักสูตรปรับปรัง พุทธศักราช..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมเตรียมความพร้อมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม
  การประชุมเตรียมความพร้อมความพร้อมการจัดการประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีสถาบันการอาชีวศึกษา ระดั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1/2562
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านพัฒนาระบบบริหารจัดการและบุคลากร ครั้งที่ 1..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร
  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการและคณะ ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิก..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 2/2562
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีลงนามความร่วมมือ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด นาวีคอมพิวเตอร์ บริษัท..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อม
  การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีวันยุทธหัตถี
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี เมื่อวันที่ 18 มกร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ยินดีต้อนรับผู้บริหารพร้อมคณะจากสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2 เพื่อแลกเป..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีวันครู ประจำปี 2562
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีวันครู ประจำปี 2562 เมื่อวันที่..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 »