ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลียีหรือสายปฏ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การจัดการประกวดแข่งขันเว็บไซต์วิทยาลัยในสังกัดสถาบัน
  การประชุมคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงาน การจัดการประกวดแข่งขันเว็บไซต์วิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ารประชุมหารือการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น
  การประชุมหารือการจัดทำแผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิก..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการด้านการศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย รองผู้อำนวยการสถาบัน ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนรา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคประ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ ณ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงาน หอประวัติศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ มก.1328 ที่ 6 นำคณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 1 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 11/2561
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบัน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงแนวทาวการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  การประชุมชี้แจงแนวทาวการสร้างนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และงานวิจัยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม บำเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »