ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 10/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเบิกจ่ายจากสถาบัน
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ประชุมชี้แจงการจ่ายเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและเบิกจ่าย..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ
  ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง
  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง เพื่อสนับสนุนการทำง..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 9/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาครูและคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561
  การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาครูและคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ
  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้บริหารสถาบันฯ ผู้บริหารวิทยาลัย แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราช..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 12 กัน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : งานเวทีประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าร่วมงานเวทีประชาคมการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่อง เชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านสมรรถนะภาษาอังก..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (อ.กรอ.อศ.กลุ่มหอการค้าภาคกลาง)
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการอ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แสดงความยินดีและร่วมถ่ายภาพ แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560
  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 กรรมการสภาสถาบัน ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และครูอาจารย์..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพยาบาล
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายพยาบาล ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2560 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ
  ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 87 รูป ถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.2561
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมและประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  นายกสภาสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมชมและร่วมโครงการประช..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  การดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เมื่อว..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายพยาบาล พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  ประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายพยาบาล พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »