ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสู..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง
  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งท..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เมื่อว..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 เพื่อเพิ่มปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครูด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครูด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที่ 4/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งท..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เข้าเยื่ยมวิทยาลัย
  คณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ท่านนายกสภาสถาบัน ผศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ และผู้อำนว..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  โครงการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ด้านวิชาการ ครั้งที่ 1/2561วันอังคารที่ 27 มีน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสู..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ (ปัจฉิมนิเทศ)
  โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ และการประกอบอาชีพ และโครงการอบรมและประเมินมาตรฐา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
  การประชุมโครงการถ่ายทอดและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึก..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งท..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และร่..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(ปรับปรุงเครื่องมือประเมินสำหรับครูผู้สอนระดับปริญญาตรี)
  การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา(ปรับปรุงเครื่องมือประเมินสำหรับครูผู้สอน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐ ครั้งที่ 1/2561
  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง เพื่อสนับสนุนการทำง..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  การดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานธุรการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เมื..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เมื่อว..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งท..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »