TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: factory
มติที่ประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 
 

2559

 

2560

 

2561

 

2562

ครั้งที่ 01/2559   ครั้งที่ 1/2560   ครั้งที่ 1/2561   ครั้งที่ 1/2562
ครั้งที่ 02/2559   ครั้งที่ 2/2560   ครั้งที่ 2/2561   ครั้งที่ 2/2562
ครั้งที่ 03/2559   ครั้งที่ 3/2560   ครั้งที่ 3/2561   ครั้งที่ 3/2562
ครั้งที่ 04/2559   ครั้งที่ 4/2560   ครั้งที่ 4/2561   ครั้งที่ 4/2562
ครั้งที่ 05/2559   ครั้งที่ 5/2560   ครั้งที่ 5/2561    
ครั้งที่ 06/2559   ครั้งที่ 6/2560   ครั้งที่ 6/2561  
ครั้งที่ 07/2559   ครั้งที่ 7/2560   ครั้งที่ 7/2561    
ครั้งที่ 08/2559   ครั้งที่ 8/2560   ครั้งที่ 8/2561    
ครั้งที่ 09/2559   ครั้งที่ 9/2560   ครั้งที่ 9/2561    
ครั้งที่ 10/2559   ครั้งที่ 10/2560   ครั้งที่ 10/2561    
ครั้งที่ 11/2559   ครั้งที่ 11/2560   ครั้งที่ 11/2561    
ครั้งที่ 12/2559       ครั้งที่ 12/2561    
               
               
             
               
               
               
               
               

 

 
 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th