TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: ps
 
รายงานผลการดำเนินงาน สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
 
ปี 2556 - 2557
ปี 2556 - 2557
 
ปี 2558
ปี 2558
 
ปี 2559
ปี 2559
 
ปี 2556 - 2559
ปี 2560
 
 
ปี 2561
 
     
   
 
 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th