TH EN  
 


  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
  • Picture 4
  • Picture 5
  • Picture 6
       
       
:: มูลนิธิน้อมเกล้าพัฒนา Nom Klao Pattana Foundation
 
  ติดต่อได้ที่

    สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
    ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 0 3471 1811 แฟกซ์ 0 3471 1811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th
          
          สำนักงานผู้อำนวยการ                                         โทร. 0 3471 1440 ต่อ 1901
          สำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมีออาชีวศึกษา      โทร. 0 3471 1440 ต่อ 1902
          สำนักพัฒนากิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ               โทร. 0 3471 1440 ต่อ 1901
          ศุนย์วิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา                          โทร. 0 3471 1440 ต่อ 1902
          อาชีวศึกษาบัณฑิต                                             โทร. 0 3471 1440 ต่อ 1902
   
 
 
 


รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบันนายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน
:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th