TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: factory
ข้อมูลศิษย์เก่าสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

 
   
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2561
รวม
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
-
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี
-
 
รวม
46
76
105
103
330
         
         
         

 

 
 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th