TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 (Vocational Education Institute Center 5)
 
 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ คำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วม กัน และเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชย์และบริการ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการดังนี้
๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
๓. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ
๔. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน

   
   
Information
วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมตักบาตรพระสงฆ์ พร้อมลงนามถวายพระพรชัยมงค..
โครงการพัฒนารายวิชาใหม่ในหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
โครงการพัฒนารายวิชาใหม่ในหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ โครงการพ..
โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศ..
เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีโทร..
โครงการสถาบันฯ คุณธรรมในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
การดำเนินโครงการสถาบันฯ คุณธรรมในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 256..
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาค..
 
Information
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : เข้าเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์ DLTV มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และผู้บริหารสถาบันฯ เข้าเยี่ยมชมสถานีโทร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและทีมบริหาร
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ขอเข้าสัมภาษณ์ผู้อำนวยการและทีมบริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาค..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาค..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสถาบันฯ คุณธรรมในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  การดำเนินโครงการสถาบันฯ คุณธรรมในองค์กรของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 256..
  more ..
ข่าวทั้งหมด
Information
     
:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : VEI5-620004
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 : คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620003
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620002
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ประกาศผลการประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620001
วันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 : คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..
Download..
 
ก่อกำเนิดเกิดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

vdo แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เดินภาพมุมสูงวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ผลงานรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th